Monitoring

Een essentieel onderdeel van succesvol veranderen is reflectie; evalueren, leren, wat kan beter om zo de volgende stappen te bepalen. Je wilt tenslotte weten hoe effectief de executie van je strategie is. Blooming-org brengt op gestructureerde wijze in kaart waar je staat en geeft inzicht in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt.  Hierin worden zowel harde KPI’s als perceptie van medewerkers,  klanten en andere stakeholders meegenomen.

Geen reacties meer mogelijk.