Inhouse support

Als de richting bepaald is, is het zaak om zo snel mogelijk in beweging te komen. Blooming-org is de aangewezen partner om van strategie naar executie te gaan. Een strategie zonder executie, is immers verspilde denkkracht. De executie ligt per definitie in de handen van de leiders en teams van de organisatie zelf. Maar omdat tijdens de verbouwing, de verkoop door gaat, is begeleiding van het transitie proces een verstandige keuze. Zo worden de noodzakelijke stappen tijdig gemaakt, de bewustwording in de organisatie vergroot, valkuilen gesignaleerd en geleerd hoe deze te vermijden. Dit procesmanagement, is bij Blooming-org in goede handen. Door de strategie te verbinden met de dagelijkse werkelijkheid, wordt veranderen concreet: acties definiëren vanuit de huidige werkzaamheden,  in lijn met de strategie, successen vieren, fouten delen en er van leren en vooral door het plezier om het anders te doen te laten groeien.

Als een organisatie, of een onderdeel daarvan, in beweging is, kan extra capaciteit en ervaring uitkomst bieden. Els heeft meer dan voldoende ervaring als (operationeel) leidinggevende om als interim manager in de dagelijkse praktijk intensieve begeleiding te geven en de gewenste veranderingen vorm te geven.

Geen reacties meer mogelijk.