Trailer | Natuurlijk Veranderen, waarom zou je?

In ‘Natuurlijk Veranderen’ gaat Els Molenaar van Blooming-org bij ondernemende mensen langs om te horen hoe zij verandering in hun organisatie vorm geven. Vinden ze het makkelijk of juist moeilijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ook onderzoeken we welke lessen we van de natuur kunnen leren om organisaties duurzaam te laten veranderen. In deze eerste aflevering vertelt Els waarom ze deze serie maakt.


Inger Kammeraat, Partner en Managing Director bij MVRDV

In deze aflevering spreek ik met Inger Kammeraat, Partner en Managing Director bij MVRDV, een groot internationaal architectenbureau. Luister mee en ontdek welke uitdagingen Inger is tegengekomen bij de groei en verdere professionalisering van het bureau. Hoe verander je met elkaar in een organisatie die een enorme diversiteit aan mensen kent. Een van haar lessen: ‘kijk naar je groeipotentieel in plaats van naar je faalpotentieel”.


Ron van der Kleij, ondernemer en eigenaar van KVL

In deze aflevering spreek ik met Ron van der Kleij, ondernemer en eigenaar van KVL. KVL helpt organisaties bij het vertalen van hun business strategie naar een datastrategie. In een wereld waar het belang van data groeit wil KVL zich aanpassen aan de vraag uit de markt en focus houden op hun toegevoegde waarde. In de afgelopen 25 jaar heeft Ron vele lessen geleerd. Een daarvan is ‘door juist in lastige periodes open en duidelijk te zijn, creëer je ruimte om met elkaar creatief te zijn en succesvol te veranderen’.


Pieter Paul Verheggen, eigenaar en directeur van marktonderzoekbureau Motivaction International

Luister hoe Pieter Paul Verheggen, eigenaar en directeur van marktonderzoekbureau Motivaction International de organisatie door veranderingen heen loodst; groei, internationalisering,  samenwerking met klanten, hybride werken en de ieders behoefte aan een persoonlijke werk-privé balans. Hoe doet hij dat? ‘Veranderen gaat af en toe met horten en stoten omdat niet iedereen in dezelfde flow zit, ik dus ook niet. Het enige wat dan werkt is om werkelijk naar elkaar te luisteren’.


Marlies Knijnenberg, HR Lead bij HDI Global

Marlies Knijnenberg, HR Lead bij verzekeraar HDI Global, vertelt hoe ze in 2022 in dienst trad bij een organisatie die vanwege Covid-19 heel veel op de schop had gegooid. De van nature nieuwsgierige en enthousiaste Marlies merkt dat het geheim van veranderen in subtiele signalen verpakt zit. ‘Je moet je eigen overtuiging los durven laten en op zoek gaan naar het tegengeluid’.


Yvonne Veenma, hoofd Informatiemanagement bij Staatstoezicht op de Mijnen

Yvonne organiseert op energieke wijze de gewenste en noodzakelijk veranderingen binnen haar afdeling en is zich er terdege van bewust dat er een verschil is tussen wat je wilt veranderen en wat je kunt veranderen. Want voor iedereen betekent verandering weer wat anders. Het is net zo belangrijk om de grenzen van verandering aan te geven als om de ruimte te geven aan vernieuwing. Eigenlijk is het continu op zoek naar balans. Yvonne heeft onder andere geleerd dat vertraging een goede voedingsbodem is om versnelling te kunnen creëren. Ook al gaat het ‘op de rem te trappen’ eigenlijk tegen haar natuur in.


Rob Uytdewilligen, Directeur en mede-eigenaar van AGIN Timmermans

Rob Uytdewilligen, Directeur en mede-eigenaar van AGIN Timmermans, vertelt in deze aflevering van ‘natuurlijk veranderen’ enthousiast over alle veranderingen die ze als bedrijf hebben doorgemaakt en de lessen die hij daaruit heeft geleerd. Bijvoorbeeld dat enthousiasme geen garantie voor succesvol veranderen is maar luisteren en loslaten wel. Want ‘als je er voor open staat, brengen ideeën van anderen je altijd verder’. Daarom ziet hij ‘ontspanning’ als een heel belangrijk ingrediënt om met elkaar te kunnen veranderen.


Peter de Boer, Directeur Healthcare bij CINX

Als directeur Healthcare bij CINX en voormalig afdelingshoofd van ICMT van het Franciscus ziekenhuis heeft Peter de Boer veel ervaring met ICT in de zorg. Ook al vindt hij zichzelf geen natuurlijke veranderaar, in deze aflevering van ‘natuurlijk veranderen’ deelt hij heel veel mooie lessen die hij heeft geleerd om verandering binnen ICT in de zorg te realiseren. Een van die lessen is om jezelf niet al te serieus te nemen, het vertrouwen te creëren dat het altijd weer goed komt en vooral te investeren in het voortraject: ‘Als leider is het goed om de stip op de horizon te zetten maar het hoe invullen doe je echt met elkaar. Neem dan ook de tijd om te luisteren en durf je eigen ideeën los te laten. Want misschien kan het ook anders en werkt dat beter dan jezelf had bedacht’.


Petra Donker, directeur-bestuurder van de EOKS

Petra Donker, directeur-bestuurder van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting is niet bang uitgevallen en is niet zozeer bezig met veranderen maar vooral met continu verbeteren. In de woonvoorziening voor ouderen waar ze leiding aan geeft probeert ze de bureaucratie en regels zoveel mogelijk te vermijden. En zo wordt er een klimaat gecreëerd waar verbinding en ontmoetingen tussen de diverse bewoners en de medewerkers heel natuurlijk ontstaat. Iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te denken en te helpen om de woonomgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Mijn belangrijkste regel is: ‘respect hebben voor elkaar’, vertelt Petra. Haar lessen zijn om over je eigen angst heen te kijken door meer los te laten en je regelmatig af te vragen: ‘wat kan er nu echt mis gaan?’. Haar stellige overtuiging is dat je binnen de zorg, binnen de bestaande de wet- en regelgeving al veel kunt veranderen door ontmoetingen te faciliteren en te durven experimenteren.


Tanja Roeleveld, Sustainability Manager bij Lely

Tanja Roeleveld praat bevlogen over haar werk om een groot internationaal (familie)bedrijf als Lely (Nederlandse ontwikkelaar en producent van robots en datasystemen voor de melkveehouderij) te verduurzamen. Een van haar lessen is om op zoek te gaan naar waar ruimte is en vanuit die ruimte een bredere verandering in gang te zetten. Waar de ruimte zit, betekent in organisaties vooral; wie wil mee? Door goed te luisteren, vragen te stellen en je te verdiepen in de drijfveren van de business, creëert Tanja met haar collega’s binnen Lely, een ‘coalition of the willing’. De mensen die vanuit hun gevoel zeggen: het moet en het kan anders. Succesvol veranderen is volgens haar ook een kwestie van de juiste timing: ‘je kunt een gezonde voedingsbodem creëren en gaan zaaien maar of en hoeveel resultaat je oogst is mede afhankelijk of de tijd rijp is’. Dit betekent dat je tegen teleurstellingen moet kunnen en juist daaruit de energie haalt om weer door te gaan, op zoek naar de ruimte.


Christian de Jong, Manager Duurzaamheid en Services bij Bever

Christian de Jong, Manager Duurzaamheid en Services bij Bever ziet zichzelf als een natuurlijke veranderaar; hij kijkt graag verder én het kan altijd beter. Met zijn gedrevenheid weet hij duurzaamheid hoog op de agenda van Bever te houden wat in steeds meer mooie initiatieven vanuit de organisatie resulteert. Veranderen gaat stap voor stap, is een van Christians lessen en hoe belangrijk het is om bij elke stap even stil te staan en waardering te uiten voor ieders inspanning. Een andere les is dat je gewoon moet starten en al doende leren. Duurzaamheid in praktijk brengen is geen rocket science maar om het gewoon maar even te doen, dat blijkt in praktijk altijd complexer dan je denkt. Creativiteit en volharding zijn dan belangrijke voorwaarden voor succes. Verder is het essentieel om het geloof in de weg die je inslaat consequent uit te dragen en te verankeren in je bedrijfsstrategie.


Leonieke Borrie in gesprek met Els Molenaar

In deze aflevering stelt Leonieke Borrie de vragen aan Els Molenaar (initiatiefnemer van de podcast ‘Natuurlijk Veranderen’ en eigenaar van Blooming-org). Els gebruikt de natuur als metafoor om iedereen die leiding geeft aan verandering te inspireren. Zo kan verandering volgens haar pas succesvol zijn als een organisatie een goede voedingsbodem heeft waar initiatieven kunnen groeien en tot bloei kunnen komen. De realiteit is veel minder maakbaar en planbaar dan we vaak doen voorkomen. Om dat te illustreren gaat het gesprek ook over slakken, bonen, regen en onkruid. Els deelt met plezier en passie haar ideeën hoe je aan de hand van de principes van de natuur succesvol en duurzaam kunt veranderen. Dat is vooral een kwestie van daadkracht, niet opgeven en relativeren. Het vraagt om lef om op een andere manier naar je organisatie te kijken en een meer organische manier van veranderen te kiezen.

Het gesprek is tevens een uitnodiging aan iedereen om over andere manieren van veranderen van gedachten te wisselen.

Geen reacties meer mogelijk.