Ik ervaar telkens weer hoe leuk, spannend en leerzaam veranderen is. Om de juiste balans te houden tussen de business draaiend te houden en tegelijkertijd de business te innoveren. Behalve wat geld en middelen, zijn het vooral de mensen in de organisatie, op elk niveau, die de veranderingen vorm moeten geven. Om dit succesvol te kunnen doen, is betrokkenheid en creativiteit nodig. En om dat  te krijgen, is het voor leiders van belang om richting te geven, structuur te bieden, ruimte te maken en een cultuur te creëren waarin iedereen de vrijheid én de verantwoordelijkheid heeft, om met elkaar te doen wat nodig is om de organisatiedoelen te bereiken.  Dit vraagt om een transformatie op vele gebieden; in hardware, in aanbod, klantbenadering, organisatievorm én op persoonlijk niveau. Ik kan het weten, want ik heb er bij Blauw Research middenin gestaan, heb geleerd me meer open te stellen, te luisteren in plaats van te praten, te vragen in plaats van te vertellen. En dat is heel spannend, leuk, leerzaam en de moeite waard. Want het maakt dat mensen en organisaties gaan bloeien. En zonder bloei, geen oogst en zonder oogst geen groei.

Geen reacties meer mogelijk.