organisatiepotentieel bloei veranderen

Blooming staat voor ‘a state of happiness in a very special environment where creativity has space to grow’.

In elke organisatie en in elk mens, zit veel onbenut potentieel. Door te focussen op ‘bloei’ kun je dit potentieel veel meer benutten, er uit halen wat er in zit en zo je veranderkracht vergroten! Dit is essentieel om in een snel veranderende wereld  wendbaar en succesvol te blijven.

Blooming-org is in 2017 opgericht door Els Molenaar en heeft sinds die tijd diverse organisaties, leiders en teams met raad & daad bij gestaan om tot bloei te komen. Je leest hier wat meer over hun ervaring met Blooming-org.

Blooming-org kent geen standaard aanpak maar levert maatwerk. Natuurlijk in regelmatig overleg met de opdrachtgever want om echt tot bloei te komen moet de aanpak aansluiten bij de cultuur en dynamiek van de organisatie.

Blooming-org hanteert een eigen model waarin stapsgewijs en consequent, gewerkt wordt aan verandering.

Veranderen in 5 heldere stappen

Verandering wordt pas werkelijkheid als je het in praktijk brengt.

Geen reacties meer mogelijk.