Strategie = Executie van Jacques Pijl, 2017. Een zeer compleet boek dat niet alleen duiding geeft aan de noodzaak tot veranderen maar vooral aangeeft hoe dat in praktijk werkt. De crux van veranderen zit in het kiezen en verwoorden van de strategie én de wijze waarop de strategie wordt uitgevoerd. Als het gaat om inzet van middelen en tijd hanteer dan de verhouding 20% aan strategie en 80% aan executie. Het boek is als een blokkendoos waar je de elementen kunt halen die voor jouw organisatie of situatie relevant is. En het verbind de ‘harde’ kant, met de zachte kant. Wat is mooi vind in het boek is de conclusie dat het uiteindelijk de mensen in je organisatie zijn, die de verandering vorm moeten geven. Dit is me uit het hart gegrepen. Het zijn niet de programma’s, de systemen, nieuwe tools of modellen. Het vraagt van iedereen in de organisatie betrokkenheid. Leiders zijn niet klaar als de strategie is uitgedacht en het veranderprogramma wordt ‘uitgerold’. Dan begint het pas, voor iedereen in de organisatie.

Geen reacties meer mogelijk.