executie

Het boek Strategie = Executie van Jacques Pijl (2017), geeft een heel compleet beeld hoe je organisaties succes verandert. De crux van veranderen is de executie; de wijze waarop de strategie wordt uitgevoerd. Leiders besteden overwegend veel aandacht aan een goede verwoording van de strategie. In plaats daarvan dienen ze meer tijd en middelen aan de executie te besteden. Zijn ‘formule’ is 20% aan strategie en 80% aan executie. Het boek is een blokkendoos waar je elementen  die voor jouw organisatie of situatie relevant zijn, uit haalt. Pijl pleit nadrukkelijk voor verbinding van de ‘harde’ kant (doelstellingen, kpi’s, monitoring) met de zachte kant (dynamiek tussen mensen, doorbreken van gedrag en gewoontes, etc.) van organisaties.

De conclusie dat het uiteindelijk de mensen in je organisatie zijn, die de verandering vorm geven, is hoopgevend. Niet de programma’s, de systemen, nieuwe tools of modellen maar de mensen maken het verschil. Dit is me uit het hart gegrepen! Als de strategie is uitgedacht en het veranderprogramma wordt ‘uitgerold’, zijn leiders niet klaar. Dan begint het pas! Veranderen vraagt zowel tijdens de strategievorming, als tijdens de executie, aandacht en betrokkenheid van alle spelers.

Geen reacties meer mogelijk.