Inhouse support

De MOA (het Nederlandse Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics) werkt aan een transitie van beroepsvereniging naar Expertise Center, een kennis- en adviesinstituut dat opdrachtgevers bijstaat in het veranderende landschap van data- en insightmanagement. De expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. Ik ben er voor de MOA volop mee bezig en bezoekt dit jaar veel opdrachtgevers om het Center toe te lichten en verder uit te werken op basis van de input uit de gesprekken. Ik mag er de komende tijd verslag van doen in het magazine Clou. Het eerste artikel van de serie ga ik in op de wijze waarop organisaties hun data- en insightmanagement organiseren.  April 2018, expertisecenter

Geen reacties meer mogelijk.