‘Reconsidering Change Management’, Steven Ten Have, Wouter Ten Have, Anne-Bregje Huijsmans en Maarten Otto, 2017 is een wetenschappelijke studie naar change management. De auteurs vinden dat change management te weinig onderbouwd is en hebben 18 leidende principes in change management onderzocht. Voorbeelden van dergelijke principes zijn:

  • 70% of all change initiatives fail: not true
  • Trust in the leader is needed for successful change: true
  • A clear vision is essential for successful change; true

Een boeiend boek dat heilige huisjes onderuithaalt en andere juist verstevigd. De ‘wetmatigheden’ van veranderen worden helder op een rij gezet terwijl ook duidelijk wordt dat er niet een manier van veranderen is. Het moet aansluiten bij de cultuur van de organisatie. Deze studie helpt om met meer bewijs en minder gevoel, het belang van change management op de agenda te zetten. Want als er vertrouwen is in het management en er is een duidelijke visie, is de kans op een succesvolle verandering groot. Zeker als de visie door het management met de medewerkers wordt omgezet in acties.

Geen reacties meer mogelijk.