‘Reconsidering Change Management’, (Steven Ten Have, Wouter Ten Have, Anne-Bregje Huijsmans en Maarten Otto, 2017) is een wetenschappelijke studie naar change management. Het boek zet de ‘wetmatigheden van veranderen helder op een rij. De auteurs vinden namelijk dat er veel uitspraken over change management worden gedaan die nauwelijks onderbouwd zijn. Zoals: de meeste verandertrajecten falen’. Ze hebben 18 leidende principes van veranderen onderzocht. Voorbeelden van dergelijke principes zijn:

  • 70% of all change initiatives fail: not true
  • Trust in the leader is needed for successful change: true
  • A clear vision is essential for successful change; true

Het is een boeiend boek dat diverse heilige huisjes onderuit haalt en andere juist verstevigd. Ook maakt het duidelijk dat er niet één manier van veranderen is. De aanpak moet aansluiten bij de cultuur van de organisatie. Ik hoop dat deze studie bijdraagt om het belang van change management, onderbouwd met bewijs, op de agenda van managers te zetten. Als er vertrouwen in het management is én een duidelijke visie, is de kans op een succesvolle verandering groot. Zeker als de visie door het management samen met medewerkers wordt omgezet in actie!

Geen reacties meer mogelijk.