De KB, nationale bibliotheek van Nederland is met haar nieuwe taakstelling vanuit een rol in de luwte naar spil in het netwerk van publieke bibliotheken overgegaan. De omgeving vraagt om grote veranderingen in de organisatie, zo ook bij bedrijfsvoeringsector. Els heeft ons met haar nuchterheid en ervaring een mooie start gegeven om de nieuwe organisatiestructuur eigen te maken en te laten werken. Het multidisciplinaire team kreeg structuur aangedragen door Els, waardoor ze zelfstandig dichter bij het zelf geformuleerde doel van effectieve en efficiënte businesspartner zijn gekomen.

Geen reacties meer mogelijk.